GALLER.

Fönstergaller
Fasta eller öppningsbara.

Typ 1 (mm)
Maskvidd 150 x 150
Vertikalaxel av stål 10
Horisontellt plattjärn 30 x 8 
Ram av fyrkantspr 25 x 25 x 2

Typ 2 (mm)
Mastvidd 150 x 300
Vertikal axel av stål 16
Horisontellt plattjärn 30 x 8
Ram av fyrkantspr 30 x 30 x 2

IB-nät (mm)
Maskvidd 60 x 60
Ram av profil 25 x 25 x 2

Exempel på utsmyckningar


GRINDAR.

Gallergrindar 
Enkel eller pargrind

Karm av stålprofil
40 x 40 x 2 mm
Grindarm av stålprofil
30 x 30 x 2 mm
Maskvidd 150 x 300 mm
Vertikal axel av stål 16 mm
Horisontellt plattjärn
Vertikal axel av stål 16 mm
30 x 8 mmrind

Urtag i anslagsprofil för 2st hakregellås
Typ 237 eller 13787

Till pargrind används kantregel: Ryobi - utåtgåendekolv 12 mm

Lackas i vitt eller svart som standard. Andra färger enligt önskemål.