Inklädda källartrappor.

Gps Bilder 2013 del 2 038 Gps Bilder 2013 del 2 041 Gps Bilder 2013 del 2 042